Project omschrijving

Milieuregelgeving voor exploitant

Als exploitant van een startende of bestaande inrichting dient u te voldoen aan de milieuregelgeving voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Hiervoor dient u over een omgevingsvergunning, de vroegere milieuvergunning, te beschikken die op maat van uw onderneming is opgesteld en dynamische aangepast dient te worden in functie van uw groei.

Omgevingsvergunning

Door de invoeging van de omgevingsvergunning in 2017 werden de stedenbouwkundige en de milieuvergunningsaanvraag geïntegreerd in één vergunning die aangevraagd wordt in een digitaal loket. Dit zorgt ervoor dat u maar één vergunningsprocedure dient te doorlopen.

Naast deze administratieve vereenvoudiging is de omgevingsvergunning ook nog onbeperkt gelding in termijn en hoeft u geen hervergunningsaanvraag te doen na 20 jaar zoals bij de vroegere milieuvergunning.

Omzetting lopende milieuvergunning

Bovendien kunnen lopende milieuvergunningen, verleend voor een termijn van twintig jaar, worden omgezet in een omgevingsvergunning voor onbepaalde duur. Hier zijn onder andere volgende voorwaarden aan verbonden:

  • de aanvraag tot omzetting moet tussen de 48 en 36 maanden voor het verstrijken van de ver-gunningstermijn ingediend worden in het omgevingsloket
  • tijdens het openbaar onderzoek worden er geen bezwaren ingediend
  • de activiteiten zijn reeds stedenbouwkundig vergund

RESOL als expert

 

De gediplomeerde milieucoördinatoren van Resol kennen de milieuwetgeving en weten aan welke vereisten een aanvraagdossier dient te voldoen.
Voor het opstellen van deze dossiers wordt door RESOL de volgende integrale aanpak gehanteerd:

Rondgang in het bedrijf: één van onze milieucoördinatoren komt langs voor analyse van uw activiteiten en uw eventuele bestaande milieuvergunning.

Opstellen van het dossier: een volledig aanvraagdossier wordt opgemaakt. Afhankelijk van uw specifieke situatie kan het gaan om:

  • Een volledig nieuw aanvraagdossier voor bijvoorbeeld een nieuwbouwproject
  • Een hernieuwing van uw bestaande activiteiten voor vergunningen waarvan de looptijd dreigt te vervallen
  • Een uitbreiding of actualisatie van uw bestaande activiteiten

Indienen van het dossier: In functie van uw activiteiten wordt het dossier ingediend bij de gemeente of de provincie.

  • Klasse 3: een meldingsdossier voor beperkte risicovolle activiteiten wordt ingediend bij de gemeente
  • Klasse 2: een milieuvergunning voor risicovolle activiteiten wordt ingediend bij de gemeente
  • Klasse 1: een milieuvergunning voor sterk milieubelastende activiteiten wordt ingediend bij de provincie.

Opvolging van het dossier: Wij houden nauw contact met de vergunningverlenende overheid, wat doorslaggevend kan zijn voor een efficiënte, vlotte afhandeling van uw dossier.

Contact Us

Contacteer ons.

Vraag een offerte aan of neem contact op voor meer informatie.