Veiligheidstoezicht & Stilstandsbegeleiding

Share This

Veiligheidstoezicht & Stilstandsbegeleiding

Productieapparaten behoeven periodiek onderhoud. Sommige organisaties trachten deze onderhoudsactiviteiten te bundelen, resulterend in een periode van stilstand. Gezien productieloosheid gedurende een bepaalde periode geen omzet meer creëert, tracht men deze periode zo kort mogelijk te houden. Een gevolg hiervan is dan ook dat organisatie steevast beroep moeten doen op derden om samen met de interne onderhoudsdienst de geplande onderhoudsactiviteiten op een redelijke termijn af te werken. De kriticitiet van de installatie en de grootorde van het geplande onderhoud bepalen hoeveel derdenfirma’s er worden ingehuurd. De grootorde is vervolgens nog een flexibel gegeven daar bij het openen van bepaalde installatieonderdelen men pas kan inschatten welke onderhoudsactiviteiten er dienen gepleegd te worden en men vervolgens de duurtijd ervan kan bepalen en vastleggen.

Globaal betekent dit dat gedurende X aantal tijd bij een bepaalde organisatie X aantal derdenfirma’s over de vloer komen, die elk onbekende risico’s voor de organisatie met zich meebrengen en tevens interactierisico’s met zich meebrengen. Dit laatste tracht men te ondervangen door een zo goed mogelijke stilstandsplanning op te stellen, doch in de praktijk merken we dat dit niet altijd op voorhand, wegens het variabele karakter van de stilstand, goed in te schatten is.

Het merendeel van de organisaties doet tijdens de voorbereiding en de eigenlijke stilstandswerken dan ook beroep op (een) derdenfirma(‘s) gespecialiseerd in het begeleiden van stilstanden op vlak van veiligheid ter ondersteuning van de interne dienst(en).

 

Research & Solutions heeft enkele medewerkers die zulke stilstandsbegeleidingen op vlak van veiligheid dagelijks voor gerenomeerde organisaties uitvoeren. We kunnen zelfs zeggen dat het onze specialiteit is!!

 

 

Back