Veiligheidscoördinatie

Share This

Veiligheidscoördinatie

Zodra je voor bouwwerken een beroep doet op 2 of meer aannemers ben je verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen. Deze verplichting geldt zowel voor ondernemingen als voor particulieren en dit ongeacht de aard, de omvang, de oppervlakte, de risicograad of de kostprijs van de werken.
De aangestelde veiligheidscoördinator staat in voor de veiligheid en het welzijn op de werf. Hij zorgt ervoor dat de bijkomende risico’s die zouden kunnen ontstaan door interactie en interferentie van de verschillende aannemers voorkomen of ingedijkt worden.

RESOL is uw bouwpartner die deze taak op zich kan nemen. Zowel voor als tijdens de werken sturen we alles inzake veiligheid en gezondheid in goede banen. Onze veiligheidscoördinatoren maken er hun handelsmerk van om frequent aanwezig te zijn en actief bij te sturen waar nodig. Dit steeds met de nodige feedback naar de betrokken partijen (bouwheer/architect/aannemer).

 

RESOL kan u een veiligheidscoördinator aanleveren met de nodige ervaring en beroepskennis (niveau A of B en dit zowel voor de ontwerp- als verwezenlijkingsfase van het bouwproject). Zowel voor privé-, industrie- als particuliere projecten.

Diensten die u van ons mag verwachten:

  • een vlotte samenwerking architect – veiligheidscoördinator – bouwheer
  • het Veiligheids-, gezondheids- & Milieuplan in de ontwerpfase
  • een zichtbare aanwezigheid op de werf + gedocumenteerde werfverslagen
  • het postinterventiedossier (PID)

Mogelijke additionele diensten in combinatie met de veiligheidscoördinatie:

Plaatsbeschrijving
EPB-verslaggeving
Elektriciteitskeuringen
Rioolkeuringen

VC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home