Share This

rioolkeuringen procedure

De keurder controleert tijdens de keuring volgende zaken:

  • de correcte scheiding van het private afval- en regenwatercircuit;
  • de correcte aftakking van toestellen (toilet, bad,…) op de circuits;
  • de afvoer van het hemelwater van verharde oppervlaktes;
  • de aanwezigheid van een hemelwaterput (indien verplicht);
  • de eventuele infiltratie- en drainagevoorzieningen.

De keuring gebeurt wanneer je waterafvoersysteem volledig is aangelegd, vanaf je sanitaire toestellen tot aan de aansluitputjes.

De keurder vraagt voor aanvang van de keuring o.a. volgende documenten en gegevens op:

1. Goedgekeurde bouwvergunning

2. Goedgekeurd bouwplan

3. As-built rioleringsplan (kan deel uitmaken van het bouwplan)

4. Specifiek voor Aquaflanders: een zo volledig mogelijk ingevulde lijst van aangesloten of aan te sluiten onderdelen (wordt u bezorgd door de keurder).

5. Specifiek voor Vlario: de bijlage “Algemene Voorwaarden” van Vlario, te ondertekenen en terug te bezorgen aan bij aanvaarding van de offerte.

6. eventueel foto’s van de privéwaterafvoer (een vlottere controle is mogelijk als duidelijk is waar alle leidingen liggen) of van onderdelen ervan;

7. eventueel facturen van de gebruikte onderdelen.

De keurder kijkt de documenten na en controleert je riolering. Je opent alle toezichtdeksels op het moment van keuring. Schade door de keuring die optreedt als gevolg van een fout in de privéwaterafvoer is ten laste van de eigenaar.

Wanneer je privéwaterafvoer conform is, stelt de keurder een keuringsverslag op waarin hij de conformiteit bevestigt. Wanneer je privéwaterafvoer niet conform is, stelt de keurder het keuringsverslag op met vermelding van de inbreuken. Na herstel van de inbreuken moet je een herkeuring aanvragen.

Na afloop neemt de keurder het ondertekende keuringsverslag en de onderdelenlijst mee.
Je krijgt een kopie van het keuringsverslag. Bij een keuring door een aanvaarde externe keurder, moet je zijn keuringsverslag en de onderdelenlijst opsturen naar je exploitant.

In Vlaanderen gebeuren de keuringen door Vlario of Aquaflanders erkende keurders, afhankelijk welke rioolbeheerder actief is in uw gemeente. RESOL beschikt over een erkende keurder voor zowel Aquaflanders als Vlario en informeert u welke rioolbeheerder actief is.

 

rioolbeheerder

 

back