Rioolkeuring

Share This

Rioolkeuring

Sinds 1 juli 2011 is de keuring van de privéwaterafvoer in Vlaanderen verplicht. Deze rioolkeuringen gebeuren door Vlario of Aquaflanders erkende keurders, afhankelijk van welke rioolbeheerder actief is in uw gemeente.
Bij de rioolkeuring wordt op privédomein nagekeken of enerzijds de scheiding van afval- en regenwater en anderzijds de aansluiting van beide waterstromen op de openbare riolering conform is met de wettelijke en technische voorschriften. De manier waarop dit gebeurt, hangt af van de situatie ter plaatse: de rioolkeurder kan verschillende technieken en hulpmiddelen zoals rookmachines, onschadelijke kleurstoffen en geluidsbronnen gebruiken. Op basis van het onderzoek kan de keurder de afwateringssituatie beoordelen.

 

RESOL beschikt zowel over een door AquaFlanders als een door Vlario erkende keurder voor privéwaterafvoer. We informeren u welke rioolbeheerder in uw gemeente actief is.

 

De keuring van de privéwaterafvoer is vanaf 1/07/2011 verplicht:

  • vóór de eerste ingebruikname;
  • bij belangrijke wijzigingen (cfr. algemeen waterverkoopreglement, op te vragen bij rioolbeheerder);
  • na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid (de wettelijke voorschriften), op verzoek van de exploitant;
  • bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein.

Wij maken voor u het keuringsverslag op dat u na afloop aan uw rioolbeheerder dient te bezorgen.
U kan bij ons terecht voor de basiskeuring en/of een herkeuring. Bij een rioolkeuring voor meerdere wooneenheden tegelijkertijd, geniet je van een voordeeltarief.

Meer over de rioolkeuringsprocedure

 

back