Project omschrijving

Energieverslaggeving

EPC-Verslaggeving

Wenst u uw woning/appartement/klein niet-residentiële ruimte te verhuren of te verkopen? Dan heeft u een energieprestatiecertificaat (EPC) nodig, want zonder geldig EPC kan u niet adverteren. Bij RESOL kan u een beroep doen op erkende energiedeskundigen (type A) om het EPC-verslag voor uw eigendom snel en correct op te stellen.

Dit energieprestatiecertificaat informeert mogelijke kopers of huurders over de energiezuinigheid van het gebouw aan de hand van een kengetal. Deze EPC-waarde drukt uit wat het jaarverbruik is ten opzichte van de bruikbare vloeroppervlakte van de woning en geeft zo een basis tot vergelijking met andere woningen. Het EPC legt geen eisen op aan het gebouw, maar heeft een louter informerende taak. Zo informeert het energieprestatiecertificaat over de energiebesparende investeringen die op korte termijn terugverdienbaar zijn.

Voor meer info, surf naar www.energiesparen.be

Het EPC-certificaat is 10 jaar geldig. Als het gebouw opnieuw verhuurd of verkocht wordt en het EPC is nog geldig, dan moet u geen nieuw EPC laten opmaken. Heeft u ondertussen verbeteringswerken uitgevoerd aan uw woning, dan kan een nieuw verslag raadzaam zijn, vermits het u een betere energiescore zou moeten opleveren.

  • Al meer dan 10 jaar is het energieprestatiecertificaat (EPC) bij de verkoop en verhuur van woningen, appartementen verplicht.

  • Sinds 1 januari 2020 dient er ook voor de verhuur en verkoop van kleine niet-residentiële eenheden een EPC aanwezig te zijn. Denk dan aan een horeca- of handelszaak, een kantoor, een praktijk, een B&B… .

  • Vanaf 2022 moet er ook verplicht een EPC aanwezig zijn voor de gemeenschappelijke delen van een appartement. Het opstellen hiervan kan sinds 1/01/2020.

Kies voor RESOL voor de opmaak van uw EPC-attest + de elektrische keuring huishoudelijke installatie en geniet van een voordeeltarief.

EPB-Verslaggeving

Bouwt u een woning/appartement of voert u structurele werken uit bij uw renovatie onder verplichte begeleiding van een architect? Dan dient u te voldoen aan de EBP-wetgeving (EnergiePrestatieBinnenklimaat). Bij RESOL vindt u een competente EPB-verslaggever om uw project op de voet te volgen.

Bouwen of verbouwen volgens de bepaalde energie-eisen is één zaak. Als bouwheer dien je daarnaast ook de juiste procedure te volgen. Het bouwproces omvat 4 belangrijke fasen:

  • De vergunningsaanvraag of melding (ontwerpfase)

  • De EPB-startverklaring (startfase)

  • De EPB-startverklaring (startfase)

  • De definitieve EPB-aangifte (consolidatiefase)

Vertrouw op RESOL en schakel ons in voor de EPB-verslaggeving! Wij verzorgen stap 2, 3 en 4 van het bouwproces voor jou.

Contact Us

Contacteer ons.

Vraag een offerte aan of neem contact op voor meer informatie.