VCA

Share This

VCA

 

 De initiële opzet en het beheer van het VCA-systeem (VCA*, VCA**of VCA-P) kan door RESOL behartigd worden. In functie van het gewenste certificatieniveau zal er een bepaald tijdsbestek voor de initiële opzet worden afgesproken. Ook de “light versie” van het VCA systeem, met name het BeSaCC-systeem door RESOL in uw organisatie geïmplementeerd worden. 

 

VCA staat voor VGM (veiligheid-gezondheid-milieu) Checklist Aannemers

De wettelijke bepalingen omtrent het ‘werken met derden’ en ‘tijdelijke mobiele bouwplaatsen’ leidden ertoe dat iedere opdrachtgever de plicht heeft om onveilige aannemers te weren. Om hun aannemers te kunnen toetsten op vlak van veiligheid eisen de meeste ondernemingen een VCA-certificaat van hun aannemers.
Door het behalen van een VCA-certificaat bewijst u als aannemer dat u voldoet aan de minimumeisen gesteld door VCA-normering op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Het opzetten en goed functioneren van een VCA-systeem levert voor u en uw medewerkers een aantal voordelen op. De werkzaamheden die worden uitgevoerd, worden dan zeker binnen de kaders zoals de Welzijnswet deze stelt, uitgevoerd. Daarnaast wordt ten aanzien van veiligheid eenduidigheid in procedures en formulieren gebracht. Tevens werken meer en meer bedrijven bij voorkeur enkel met VCA-gecertificeerde (onder)aannemers.

 

Afhankelijk van het basisniveau op gebied van veiligheid, de omvang van de beoogde uit te voeren werken, de complexiteit van de werkzaamheden, het al of niet inschakelen van onderaannemers en de sector waar er werken uitgevoerd worden zal er geopteerd worden voor 1 van de 3 VCA-certificatieniveaus. VCA* VCA** VCA-P (Petrochemie)

 

 

Back