OHSAS 18001

Share This

OHSAS 18001

OHSAS 18001 gaat verder dan VCA (Veiligheids Checklist Aannemers). Daar waar VCA zich enkel toespitst op de primair risicovolle functies en hiervoor middelen aanreikt, bestrijkt OHSAS de hele bedrijfsvoering en kijkt het naar alle activiteiten en processen. OHSAS 18001 biedt een organisatie meer mogelijkheden en uitdagingen om, toegesneden op de eigen bedrijfssituatie, zelf keuzes te maken en continu te verbeteren.
Door het behalen van het OHSAS-certificaat kunt u, als bedrijf, aantonen dat de arbeidsomstandigheden in u organisatie goed geregeld zijn, dat risico’s geïnventariseerd en geëvalueerd worden en dat de medewerkers aangezet zijn gericht te leren van ervaringen. De structuur van de OHSAS 18001 norm is identiek aan die van de ISO 9001:2000 en de ISO 14001, wat de integratie van de verschillende standaarden in één systeem en het uitvoeren van gecombineerde audits vergemakkelijkt.

 

Zowel de initiële opzet als het beheer van een OHSAS 18001 veiligheidsbeheerssysteem kan door RESOL behartigd worden.

 

Het OHSAS-managementsysteem (Occupational Health & SafetyAssesment Series) formuleert algemene doelen om de arbeidsomstandigheden te bevorderen. Het doel van OHSAS is om door middel van een managementsysteem de veiligheidsprestaties te verbeteren en de letsels en verzuim te voorkomen. De volledige Plan-Do-Check-Act cyclus wordt doorlopen, gericht op het totaal van de prestaties. Het systeem dwingt je steeds verbeterde doelen te stellen en bijgevolg continu te verbeteren.

Bijkomende voordelen OHSAS:

  • Internationaal draagvlak
  • Een aanvulling op andere managementsystemen (ISO 14000 milieu, ISO 9000 kwaliteit)pdca
  • Opgebouwd volgens de PDCA-cyclus (plan-do-check-act)
  • Gaat verder dan risico’s inschatten inherent aan de werkplek
  • Bestrijkt de gehele bedrijfsvoering van beleid tot uitvoering
  • Minder beklemmend dan VCA en bedrijfsspecifieker
  • Voldoen aan wet- en regelgeving zit verankerd in het systeem

 

Hoewel internationaal erkend, handhaven vele opdrachtgevers de VCA-eis. Enerzijds omdat de OHSAS-certifiëring van bedrijven nog niet wijd verspreid is, anderzijds omdat door te voldoen aan VCA ook de werknemers als individuen een VCA-certificaat dienen te bezitten.

 

 

Back