Milieuvergunningen apr17

Tags

Related Posts

Share This

Milieuvergunningen

Milieuvergunningen, meldingen, omgevingsvergunning

Door middel van de omgevingsvergunning werden de stedenbouwkundige en de milieuvergunningsaanvraag geïntegreerd in 1 vergunning. Voor vele bedrijven brengt dit een sterke vereenvoudiging met zich mee.

 

Bij RESOL zal u vanzelfsprekend terecht kunnen voor het opstellen van het aanvraagdossier (vanaf februari 2017). Op dit moment dient echter nog steeds een afzonderlijk dossier ingediend te worden voor het bekomen van uw milieu- en bouwvergunning.

 

Voor het opstellen van deze dossiers wordt door RESOL de volgende integrale aanpak gehanteerd:

 

Rondgang in het bedrijf: één van onze milieucoördinatoren komt langs voor analyse van uw activiteiten en uw eventuele bestaande milieuvergunning.

Opstellen van het dossier: een volledig aanvraagdossier wordt opgemaakt. Afhankelijk van uw specifieke situatie kan het gaan om:

  • Een volledig nieuw aanvraagdossier voor bijvoorbeeld een nieuwbouwproject
  • Een hernieuwing van uw bestaande activiteiten voor vergunningen waarvan de looptijd dreigt te vervallen
  • Een uitbreiding of actualisatie van uw bestaande activiteiten

Indienen van het dossier: In functie van uw activiteiten wordt het dossier ingediend bij de gemeente of de provincie.

  • Klasse 3: een meldingsdossier voor beperkte risicovolle activiteiten wordt ingediend bij de gemeente
  • Klasse 2: een milieuvergunning voor risicovolle activiteiten wordt ingediend bij de gemeente
  • Klasse 1: een milieuvergunning voor sterk milieubelastende activiteiten wordt ingediend bij de provincie.

Opvolging van het dossier: Wij houden nauw contact met de vergunningverlenende overheid, wat doorslaggevend kan zijn voor een efficiënte, vlotte afhandeling van uw dossier.

 

 

 

Home