Milieucoördinatie jul17

Tags

Related Posts

Share This

Milieucoördinatie

De milieuwetgeving verplicht klasse 1 – bedrijven (dit zijn de bedrijven met de meest risicovolle activiteiten) een milieucoördinator aan te stellen. Bij Resol kan u terecht om aan deze verplichting te voldoen.

De RESOL-milieucoördinator neemt volgende taken op zich:

  • Bijdragen tot de ontwikkeling, de invoering, de toepassing en de evaluatie van milieuvriendelijke productiemethodes en producten;
  • Waken over de naleving van de milieuwetgeving door op regelmatige tijdstippen controles uit te voeren op de werkplaats;
  • Rapporteren van de vastgestelde tekortkomingen aan de bedrijfsleiding en voorstellen formuleren om de tekortkomingen te verhelpen;
  • Waken over het bijhouden van het afvalstoffenregister;
  • Voorstellen doen en bijdragen tot de interne en externe communicatie in verband met de gevolgen voor mens en milieu van de inrichting.

 

 

Home