Share This

Milieuzorgsystemen

Het invoeren van een milieuzorgsysteem door een bedrijf heeft tot doel om bij alle aspecten van de bedrijfsvoering rekening te houden met milieuaspecten. Met het invoeren van een milieuzorgsysteem krijgt een organisatie zicht op haar milieuaspecten, tracht zij de milieuaspecten te beheersen en tracht zij de wetgeving op een gestructureerde en planmatige wijze op te volgen en te laten respecteren door het hele bedrijf.

 

RESOL staat u, bij het invoeren van een milieuzorgsysteem op maat, bij en adviseert u op vlak van invoering en beheersing.

 

Enkele specifieke voordelen van het invoeren van een milieuzorgsysteem:

    • werven en binden van klanten;
    • versterken van de relatie met overheid, omwonenden en de samenleving;
    • versterken van imago;
    • tegemoet komen aan criteria van investeerders;
    • besparen op milieukosten (milieuheffingen, boetes, schadeclaims,…).

 

De meest gekende milieuzorgsystemen zijn ISO14001 en EMAS.

ISO 14001 is het internationaal referentiekader van een goed milieuzorgsysteem.

ISO14001 kan ingevoerd worden in elke organisatie (dienstensector, productiesector,…).
EMAS is een Europees systeem en staat voor Europees Milieubeheer en –Auditsysteem. Het systeem gaat iets verder dan ISO14001.

 

 

back