Milieu

Share This

Milieu

Als exploitant van een bedrijf wordt u geconfronteerd met een waaier aan milieuregels. Het is niet altijd even eenvoudig om op de hoogte te zijn of te blijven van alle milieuvoorwaarden die van toepassing zijn op uw bedrijf.

Rekening houdend met de geldende milieuvoorwaarden is vanzelfsprekend positief voor het milieu, maar zorgt er ook voor dat u gespaard blijft van mogelijke boetes, schadeclaims, onnodig hoge heffingen,….

 

U kan bij onze gediplomeerde RESOL-medewerkers terecht met diverse milieugerelateerde zaken die een efficiënte oplossing vergen en u alzo wegwijs maken in de complexe milieuregelgeving.

 

Volgende diensten bieden wij u aan:

 

 

Home