Share This

ISO 9001

ISO 9001:2008 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Zo moet bijvoorbeeld het kwaliteitsbeleid op papier staan en moet er gecommuniceerd worden naar alle medewerkers. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klantentevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit kunnen aantonen.

pdca
De ‘deming cirkel’ (Plan do check act) staat centraal in het ISO 9001 systeem.
 
Onze RESOL medewerkers kunnen een ISO-systeem voor u opzetten en implementeren in uw organisatie.

Na implementatie van het kwaliteitssysteem wordt er een externe audit georganiseerd. Indien de auditresultaten positief zijn, ontvangt de organisatie een certificaat waaruit blijkt dat zij voldoet aan de eisen die door de norm worden gesteld. Dit is een teken voor de organisatie en haar klanten dat de organisatie op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) doet. Dit is echter nog geen garantie voor een kwalitatief goed product ook al gaan een meerderheid van de mensen hiervan uit.

 

 

Back