Keuringen

Share This

Keuringen

Naast het kengetal van de energie- en de milieuzuinigheid van de woning, zijn er nog enkele attesten die je voor de verkoop of de verhuur van onroerende goederen moet kunnen voorleggen.

 

RESOL beschikt over een team van competente medewerkers om snel en accuraat volgende keuringen voor U uit te voeren:

 

KEURING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE
Wanneer u als particulier uw huishoudelijke elektrische installatie wenst te laten keuren, zorgt RESOL voor een gecertificeerd keurder. Dit zowel voor bestaande woningen en appartementen als voor nieuwbouw.

Ook bedrijven kunnen een beroep doen op RESOL om hun industriële installatie te laten keuren conform het AREI.

(meer info)

 

Kies voor RESOL voor de opmaak van uw EPC-attest + de elektrische keuring en geniet van een voordeeltarief.

 

KEURING PRIVÉWATERAFVOER
Om tegen 2015 de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater duurzaam te verbeteren speelt de kwaliteit van ons openbaar rioleringstelsel een belangrijke rol.

Een volledig gescheiden afwatering van het hemelwater en het afvalwater draagt sterk bij tot deze verbetering aangezien het zorgt voor een verhoogde zuiveringsefficiëntie van de rioolwaterzuiveringsinstallaties en het daarnaast zorgt dat wateroverlast vermeden wordt.

Sinds 01/07/2011 is ‘de rioolkeuring’ verplicht:

  • Bij de eerste ingebruikname;
  • Bij belangrijke wijzigingen;
  • Na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid (wettelijke vereisten), op verzoek van de exploitant;
  • Bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein.

(meer info)

 

RESOL beschikt zowel over een keurder erkend door Vlario als door Aquaflanders.

 

 

 

GERELATEERDE DIENSTEN

Blowerdoortest ThermografieEnergieverslaggeving (EPB/EPC/EAP) Veiligheidscoördinatie Plaatsbeschrijving  Keuringen