EPB

Share This

EPB

Bouwt u een woning/appartement of voert u structurele werken uit bij uw renovatie onder verplichte begeleiding van een architect? Dan dient u te voldoen aan de EBP-wetgeving (EnergiePrestatieBinnenklimaat). Bij RESOL vindt u een competente EPB-verslaggever om uw project op de voet te volgen.

 

De energieprestatieregelgeving moet verhinderen dat nieuwe bouwprojecten of verbouwprojecten energieverspillend zijn. Het doel van deze regelgeving is om de eisen geleidelijk aan te verscherpen zodat tegen 2021 het niveau van “bijna energieneutraal” bouwen (BEN) bereikt wordt. Wie dus vandaag bouwt of verbouwt, bepaalt het energieverbruik van de bewoners voor de komende decennia en dient daarom vanaf het ontwerp te voldoen aan de energieprestatieregelgeving.
Concreet komt het erop neer dat de thermische isolatie van het project moet voldoen, dat er een aandeel hernieuwbare energie nagestreefd moet worden en dat er moet nagedacht worden hoe voldoende ventilatie en het verhinderen van het risico op oververhitting gerealiseerd kan worden.

Bouwen of verbouwen volgens de bepaalde energie-eisen is één zaak. Als bouwheer dien je daarnaast ook de juiste procedure te volgen. Het bouwproces omvat 4 belangrijke fasen:

  • De vergunningsaanvraag of melding (ontwerpfase)
  • De EPB-startverklaring (startfase)
  • De voorlopige EPB-aangifte (uitvoeringsfase)
  • De definitieve EPB-aangifte (consolidatiefase)

klik hier voor de infofiche EPB

 

Als bouwheer en aangifteplichtige dient je verplicht de EPB-eisen te volgen en erop toe te zien dat de procedure stipt gevolgd wordt. Het is de taak van de bouwheer om voor de aanvang van de werken een EPB-verslaggever aan te stellen.

 

Vertrouw op RESOL en schakel ons in voor de EPB-verslaggeving! Wij verzorgen stap 2, 3 en 4 van het bouwproces voor jou.

 

Aarzel niet en contacteer ons nu

 

 

Back

 

 

GERELATEERDE DIENSTEN

 Veiligheidscoördinatie Plaatsbeschrijving Blowerdoortest Thermografie KeuringenEnergieverslaggeving (EPB/EPC/EAP)