Blowerdoortest

Share This

Blowerdoortest

Met een blowerdoortest wordt bekeken hoe luchtdicht je woning is. Deze test kan op verschillende momenten in de (ver)bouwfase van een woning uitgevoerd worden. Enerzijds kan de test aanwijzingen geven tijdens de ruwbouwfase omtrent eventuele lekken die zo alsnog kunnen verholpen worden. Anderzijds geeft een test na de volledige afwerking van de woning, de exacte luchtdichtheidswaarde die kan gebruikt worden in de EPB-aangifte of bij de opmaak van het EPC-attest.

 

RESOL verzorgt als erkend luchtdichtheidsmeter uw blowerdoortest. Vraag uw luchtdichtheidstest aan in combinatie met uw EPB- / EPC-attest en geniet van een voordelig tarief.

 

De referentiewaarde voor de luchtdichtheid van een Vlaamse eengezinswoning in de energieprestatiesoftware ligt vaak hoger dan de eigenlijke waarde van uw woning wanneer u renoveerde of een nieuwbouwproject afrond. Gezien de recente aanscherping van het E-peil, is het aan te raden een luchtdichtheidsmeting uit te voeren. Een blowerdoortest levert U immers al snel een verlaging van uw E-peil op met een aantal punten.

Vanaf 01/01/2015 zijn, in het kader van de energieprestatieregelgeving, enkel nog luchtdichtheidstesten toegelaten die uitgevoerd zijn volgens de eengemaakte technische specificaties STS 71-3 P. Deze wijziging houdt in dat enkel erkende keurders volgens STS 71-3 P deze luchtdichtheidstest kunnen uitvoeren.

De woning wordt door een ventilator, die in de buitendeuropening geplaatst wordt, in over- of onderdruk (50Pa) gezet. Het volume lucht dat infiltreert in de woning of ontsnapt geeft een maat voor de luchtdichtheid van het gebouw. De blowerdoortest is interessant:

  • om lucht- en geluidslekken op te sporen
  • om vochtproblemen en schimmelgevoelige plaatsen op te sporen
  • om het E-peil van je EPB-aangifte te verlagen / je EPC-score te verminderen

Voor het uitvoeren van een luchtdichtheidstest en/of een thermoscan hebt u in vele gemeenten recht op een premie.

 

back