Elektrische schema’s

Share This

Elektrische schema’s

Het eendraadsschema en het situatieschema van de elektrische installatie zijn verplichte documenten die op vraag meteen toonbaar moeten zijn. De beide plannen worden daarom gebruikelijk in de verdeelborden bewaard. Aan de hand van symbolen worden de onderdelen van de installatie weergeven op de schema’s.

Grafische symbolen voor het opstellen van de schema’s

 

 

RESOL stelt voor U het eendraadsschema en/of situatieschema op mocht dit niet voorhanden zijn.

 

Eendraadsschema
Het eendraadsschema geeft een schematische voorstelling van de elementaire stroomkringen van de huishoudelijke installatie zonder rekening te houden met de positionering van de toestellen, schakelaars, lichtpunten, e.a. in de ruimtes van het gebouw.
De bescherminrichtingen (zekeringen), schakelaars en de toestellen worden door middel van symbolen aangeduid op het schema. Daarnaast worden ook de gebruikte kabeltypes, de specifieke kenmerken van differentieelschakelaars en zekeringen aangebracht.

Voorbeeld van een 1-draadsschema

 

Situatieschema
Het situatieschema geeft door middel van symbolen de plaats aan van de verdeelborden, de aftak en wandcontactdozen, lichtpunten, schakelaars en verbruikers die op het 1-draadsschema vermeld zijn.

Voorbeeld van een situatieschema

 

EAN-code
EAN is de afkorting van ”European Article Numbering“. De EAN-code is samengesteld uit 18 cijfers en geeft in Europa (sinds 01/01/2007) het uniek identificatienummer weer voor elke aansluiting op het elektriciteitsnet of aardgasnet.

Je vindt de EAN-code terug op je energiefactuur (In België begint de 18-delige cijfercode met 54). De code is vast verbonden aan de fysieke locatie van de aansluiting en wordt dus bij een verhuis van de netgebruiker niet meegenomen naar de nieuwe locatie.
Door de eenduidige identificatie van de toegangspunten zijn misverstanden in de gegevensuitwisseling (naam en adres afnemer) tussen netbeheerders en leveranciers minder waarschijnlijk.

Indien je de EAN-code niet kan terugvinden aan de hand van facturen, dan kan je deze altijd opvragen via de netbeheerder.

 

back