Elektriciteitskeuring

Share This

Elektriciteitskeuring

Kies voor RESOL voor de opmaak van uw EPC-attest + de elektrische keuring huishoudelijke installatie en geniet van een voordeeltarief.

 

Een keuring van de elektrische installatie is nodig in verschillende gevallen:

  • Bij een nieuwe installatie of bij een belangrijke uitbreiding of wijziging van de installatie
  • Bij een tijdelijke installatie (werfkast)
  • Bij een verzwaring van de installatie, bijvoorbeeld naar drijfkracht toe
  • Bij verkoop van een woning waarvan de elektrische installatie dateert van vóór 1 oktober 1981 of waarvan het elektrisch keuringsattest niet meer voorhanden is (verloren gegaan, niet overgedragen bij de vorige verkoop, …) Ook wanneer het keuringsattest ouder is dan 25 jaar moet de keuring opnieuw worden uitgevoerd

 

RESOL verzorgt de keuring van uw elektrische installatie, zowel particulier als industrieel.

 

HUISHOUDELIJKE INSTALLATIE
Bij de verkoop van een woning / appartement moet de verkoper een keuringscertificaat van de elektrische installatie kunnen voorleggen. Dit attest kan een positief advies of een negatief advies formuleren over de huishoudelijke installatie. Een negatief attest houdt niet in dat de verkoop niet kan doorgaan, maar stelt wel dat de opmerkingen binnen de 18 maanden na de verkoop opgelost moeten worden en vervolgens vastgesteld worden tijdens een herkeuring.

De veiligheidsvoorschriften waaraan iedere huishoudelijke elektrische installatie, verwezenlijkt vanaf 1 oktober 1981, moet voldoen, zijn weergegeven in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Om deze veiligheid in de tijd te waarborgen heeft het AREI een controle van de huishoudelijke elektrische installaties, door een erkend organisme, opgelegd om de 25 jaar.

Documenten die bij de keuring voorgelegd moeten worden (meer info):

  • het eendraadsschema van de elektrische installatie;
  • het situatieschema van de elektrische installatie;
  • de EAN-code ter identificatie van de aansluiting van de elektrische installatie, weergegeven op de factuur (vanaf 1 januari 2007). (*) EAN is de afkorting van ”European Article Numbering“. Het betreft een code samengesteld uit 18 cijfers.

 

RESOL stelt voor U het eendraadsschema en/of situatieschema op mocht dit niet voorhanden zijn.

 

OVERIGE INSTALLATIES
De veiligheidsvoorschriften waaraan de industriële en gelijkgestelde elektrische installaties moeten voldoen staan voornamelijk beschreven in het AREI. Het algemeen reglement is van toepassing op de elektrische installaties die na 1 oktober 1981 in werking werden gesteld en geeft een reeks beschermingsmaatregelen tegen de effecten van elektriciteit. Het bevat bovendien voorschriften met betrekking tot de keuze en de aanwending van elektrische leidingen, machines en apparaten.

Elektrische installaties op de arbeidsplaatsen zijn onderworpen aan strikte reglementen en periodieke controles om de potentiële risico’s van elektriciteit naar de werknemers toe te beperken. Voor de indienststelling van een elektrische installatie dient er een gelijkvormigheidsonderzoek te gebeuren door een erkend organisme, dat eveneens belast is met het uitvoeren van periodieke controles.

 

back