Consultancy okt19

Tags

Related Posts

Share This

Consultancy

RESOL beschikt over een brede waaier van kennis en profielen die, afhankelijk van het advies of de ondersteuning die u wenst, ingeschakeld kunnen worden. Hetzij vanop afstand, hetzij als externe medewerker bij u in de firma.

Veiligheid is een full time job en al te vaak komt men in het bedrijfsleven handen en tijd te kort om de veiligheidsstandaard op niveau te houden.
RESOL kan een ondersteunende rol vervullen in uw bedrijf door het adviseren en begeleiden van de interne preventiedienst. Indien gewenst kan een RESOL-kracht met het gewenste niveau (PA I, PA II of PA III) als extern medewerker ingepast worden bij u op het bedrijf.

Een overzicht van de meest gevraagde RESOL-diensten:

  • HAZOP-studies (incl. optreden als HAZOP-voorzitter), HAZOP: Hazards & Operability;
  • Studies die kaderen in het domein van brandveiligheid en brandpreventie;
  • Analyse van ongevallen en incidenten;
  • Werkplekinspectie;
  • (Technische) risicoanalyses;
  • Opstellen erkenningsdossier asbestverwijderaar conform het KB van 28.03.2007 betreffende de erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen;
  • Inschakeling in IDPBW;
  • Verslaggeving;
  • Implementatie van zorgsystemen;
  • Opleidingen, toolboxen, trainingen;

 

Home