Projectmanagement

Projectmatig werken verhoogt de strategische competitiviteit van uw bedrijf. Projectmanagement omvat een waaier aan technieken waarbij planning, voorbereiding, uitvoering en opvolging van het project centraal staan.   Bij RESOL kan u terecht voor: een gedeeltelijke of totale begeleiding van een project; een tijdelijk project waar u niet de juiste mensen voor ter beschikking hebt; een onafhankelijke opvolging tussen klant en leverancier.   RESOL kan u een totaaldienst aanbieden, inclusief verslaggeving, eindrapport, leveranciersevaluatie en andere specifieke eisen.   Zo kan u ondermeer bij RESOL terecht voor opdrachten in deze domeinen: ENGINEERINGOPDRACHTEN  OHSAS – VCA  ISO 14001 ALGEMEEN VEILIGHEIDSBELEID BOUW (meer info)    ...

Milieucoördinatie jul17

Milieucoördinatie

De milieuwetgeving verplicht klasse 1 – bedrijven (dit zijn de bedrijven met de meest risicovolle activiteiten) een milieucoördinator aan te stellen. Bij Resol kan u terecht om aan deze verplichting te voldoen. De RESOL-milieucoördinator neemt volgende taken op zich: Bijdragen tot de ontwikkeling, de invoering, de toepassing en de evaluatie van milieuvriendelijke productiemethodes en producten; Waken over de naleving van de milieuwetgeving door op regelmatige tijdstippen controles uit te voeren op de werkplaats; Rapporteren van de vastgestelde tekortkomingen aan de bedrijfsleiding en voorstellen formuleren om de tekortkomingen te verhelpen; Waken over het bijhouden van het afvalstoffenregister; Voorstellen doen en bijdragen tot de interne en externe communicatie in verband met de gevolgen voor mens en milieu van de inrichting.    ...

Keuringen

Naast het kengetal van de energie- en de milieuzuinigheid van de woning, zijn er nog enkele attesten die je voor de verkoop of de verhuur van onroerende goederen moet kunnen voorleggen.   RESOL beschikt over een team van competente medewerkers om snel en accuraat volgende keuringen voor U uit te voeren:   KEURING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE Wanneer u als particulier uw huishoudelijke elektrische installatie wenst te laten keuren, zorgt RESOL voor een gecertificeerd keurder. Dit zowel voor bestaande woningen en appartementen als voor nieuwbouw. Ook bedrijven kunnen een beroep doen op RESOL om hun industriële installatie te laten keuren conform het AREI. (meer info)   Kies voor RESOL voor de opmaak van uw EPC-attest + de elektrische keuring en geniet van een voordeeltarief.   KEURING PRIVÉWATERAFVOER Om tegen 2015 de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater duurzaam te verbeteren speelt de kwaliteit van ons openbaar rioleringstelsel een belangrijke rol. Een volledig gescheiden afwatering van het hemelwater en het afvalwater draagt sterk bij tot deze verbetering aangezien het zorgt voor een verhoogde zuiveringsefficiëntie van de rioolwaterzuiveringsinstallaties en het daarnaast zorgt dat wateroverlast vermeden wordt.   RESOL beschikt zowel over een keurder erkend door Vlario als door Aquaflanders.   Sinds 01/07/2011 is ‘de rioolkeuring’ verplicht: Bij de eerste ingebruikname; Bij belangrijke wijzigingen; Na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid (wettelijke vereisten), op verzoek van de exploitant; Bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein. (meer info)     Home     GERELATEERDE DIENSTEN Blowerdoortest ThermografieEnergieverslaggeving (EPB/EPC/EAP) Veiligheidscoördinatie Plaatsbeschrijving  Keuringen...

Milieuvergunningen apr17

Milieuvergunningen

Milieuvergunningen, meldingen, omgevingsvergunning Door middel van de omgevingsvergunning werden de stedenbouwkundige en de milieuvergunningsaanvraag geïntegreerd in 1 vergunning. Voor vele bedrijven brengt dit een sterke vereenvoudiging met zich mee.   Bij RESOL zal u vanzelfsprekend terecht kunnen voor het opstellen van het aanvraagdossier (vanaf februari 2017). Op dit moment dient echter nog steeds een afzonderlijk dossier ingediend te worden voor het bekomen van uw milieu- en bouwvergunning.   Voor het opstellen van deze dossiers wordt door RESOL de volgende integrale aanpak gehanteerd:   Rondgang in het bedrijf: één van onze milieucoördinatoren komt langs voor analyse van uw activiteiten en uw eventuele bestaande milieuvergunning. Opstellen van het dossier: een volledig aanvraagdossier wordt opgemaakt. Afhankelijk van uw specifieke situatie kan het gaan om: Een volledig nieuw aanvraagdossier voor bijvoorbeeld een nieuwbouwproject Een hernieuwing van uw bestaande activiteiten voor vergunningen waarvan de looptijd dreigt te vervallen Een uitbreiding of actualisatie van uw bestaande activiteiten Indienen van het dossier: In functie van uw activiteiten wordt het dossier ingediend bij de gemeente of de provincie. Klasse 3: een meldingsdossier voor beperkte risicovolle activiteiten wordt ingediend bij de gemeente Klasse 2: een milieuvergunning voor risicovolle activiteiten wordt ingediend bij de gemeente Klasse 1: een milieuvergunning voor sterk milieubelastende activiteiten wordt ingediend bij de provincie. Opvolging van het dossier: Wij houden nauw contact met de vergunningverlenende overheid, wat doorslaggevend kan zijn voor een efficiënte, vlotte afhandeling van uw dossier.      ...

Zorgsystemen

RESOL is uw specialist in het ondersteunen en implementeren van zorgsystemen in uw organisatie. Dit zowel op het vlak van veiligheid, milieu als kwaliteit.   Veiligheid VCA OHSAS 18001 Milieu ISO 14001 EMAS Kwaliteit ISO 9001    ...