VCO-VCV

VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE Zodra je voor bouwwerken een beroep doet op 2 of meer aannemers ben je verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen. Deze verplichting geldt zowel voor ondernemingen als voor particulieren en dit ongeacht de aard, de omvang, de oppervlakte, de risicograad of de kostprijs van de werken. De aangestelde veiligheidscoördinator staat in voor de veiligheid en het welzijn op de werf. Hij zorgt ervoor dat de bijkomende risico’s die zouden kunnen ontstaan door interactie en interferentie van de verschillende aannemers voorkomen of ingedijkt worden. RESOL is uw bouwpartner die deze taak op zich kan nemen. Zowel voor als tijdens de werken sturen we alles inzake veiligheid en gezondheid in goede banen. Onze veiligheidscoördinatoren maken er hun handelsmerk van om frequent aanwezig te zijn en actief bij te sturen waar nodig. Dit steeds met de nodige feedback naar de betrokken partijen (bouwheer/architect/aannemer). RESOL kan u een veiligheidscoördinator aanleveren met de nodige ervaring en beroepskennis (niveau A of B en dit zowel voor de ontwerp- als verwezenlijkingsfase van het bouwproject). Zowel voor privé-, industrie- als particuliere projecten. Diensten die u van ons mag verwachten: een vlotte samenwerking architect – veiligheidscoördinator – bouwheer het Veiligheids-, gezondheids- & Milieuplan in de ontwerpfase een zichtbare aanwezigheid op de werf + gedocumenteerde werfverslagen het postinterventiedossier (PID) Mogelijke additionele diensten in combinatie met de veiligheidscoördinatie: Plaatsbeschrijving EPB-verslaggeving Elektriciteitskeuringen Rioolkeuringen  ...

Keuringen

Naast het kengetal van de energie- en de milieuzuinigheid van de woning, zijn er nog enkele attesten die je voor de verkoop of de verhuur van onroerende goederen moet kunnen voorleggen.   RESOL beschikt over een team van competente medewerkers om snel en accuraat volgende keuringen voor U uit te voeren:   KEURING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE Wanneer u als particulier uw huishoudelijke elektrische installatie wenst te laten keuren, zorgt RESOL voor een gecertificeerd keurder. Dit zowel voor bestaande woningen en appartementen als voor nieuwbouw. Ook bedrijven kunnen een beroep doen op RESOL om hun industriële installatie te laten keuren conform het AREI. (meer info)   Kies voor RESOL voor de opmaak van uw EPC-attest + de elektrische keuring en geniet van een voordeeltarief.   KEURING PRIVÉWATERAFVOER Om tegen 2015 de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater duurzaam te verbeteren speelt de kwaliteit van ons openbaar rioleringstelsel een belangrijke rol. Een volledig gescheiden afwatering van het hemelwater en het afvalwater draagt sterk bij tot deze verbetering aangezien het zorgt voor een verhoogde zuiveringsefficiëntie van de rioolwaterzuiveringsinstallaties en het daarnaast zorgt dat wateroverlast vermeden wordt.   RESOL beschikt zowel over een keurder erkend door Vlario als door Aquaflanders.   Sinds 01/07/2011 is ‘de rioolkeuring’ verplicht: Bij de eerste ingebruikname; Bij belangrijke wijzigingen; Na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid (wettelijke vereisten), op verzoek van de exploitant; Bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein. (meer info)     Home     GERELATEERDE DIENSTEN Blowerdoortest ThermografieEnergieverslaggeving (EPB/EPC/EAP) Veiligheidscoördinatie Plaatsbeschrijving  Keuringen...

Energieverslaggeving mei02

Energieverslaggeving

  EPC Het energieprestatiecertificaat is verplicht voor de verkoop en de verhuur van appartementen/woningen sinds november 2009 en informeert mogelijke kopers of huurders over de energiezuinigheid van een woning aan de hand van een kengetal. De EPC-waarde drukt uit wat het jaarverbruik is ten opzichte van de bruikbare vloeroppervlakte van de woning en geeft zo een basis tot vergelijking met andere woningen. Het EPC legt geen eisen op aan het gebouw, maar heeft een louter informerende taak. Het energieprestatiecertificaat bevat informatie over de energieprestatie van het gebouw. Een goede energieprestatie leidt tot een laag energieverbruik en dus een lage energiefactuur. Daarnaast informeert het energieprestatiecertificaat over de energiebesparende investeringen die op korte termijn terugverdienbaar zijn. (meer info)   EPB Bij het bouwen van een woning/appartement of het  uitvoeren van structurele werken bij een renovatie onder verplichte begeleiding van een architect dien je te voldoen aan de EBP-wetgeving (EnergiePrestatieBinnenklimaat). Deze wetgeving legt eisen op aan de energieprestatie, de thermische isolatie en het binnenklimaat van het woongebouw. (meer info)   EAP Via een Energie Advies Procedure (EAP) analyseer je de energieprestatie van jouw woning. Je krijgt een beeld van waar je kostbare energie verloren gaat en je krijgt advies voor energiebesparende investeringen. Een EAP-verslag wordt opgemaakt door een door de overheid erkende energiedeskundige. De ‘energieaudit’ is bestemd voor de analyse van bestaande eengezinswoningen en richt zich dus tot de eigenaars of huurders van een woning. Bovendien is de energie-audit fiscaal aftrekbaar en kan u een extra premie verkrijgen via de netbeheerder. (meer info)    ...