Projectmanagement

Projectmatig werken verhoogt de strategische competitiviteit van uw bedrijf. Projectmanagement omvat een waaier aan technieken waarbij planning, voorbereiding, uitvoering en opvolging van het project centraal staan.   Bij RESOL kan u terecht voor: een gedeeltelijke of totale begeleiding van een project; een tijdelijk project waar u niet de juiste mensen voor ter beschikking hebt; een onafhankelijke opvolging tussen klant en leverancier.   RESOL kan u een totaaldienst aanbieden, inclusief verslaggeving, eindrapport, leveranciersevaluatie en andere specifieke eisen.   Zo kan u ondermeer bij RESOL terecht voor opdrachten in deze domeinen: ENGINEERINGOPDRACHTEN  OHSAS – VCA  ISO 14001 ALGEMEEN VEILIGHEIDSBELEID BOUW (meer info)    ...

Consultancy

RESOL beschikt over een brede waaier van kennis en profielen die, afhankelijk van het advies of de ondersteuning die u wenst, ingeschakeld kunnen worden. Hetzij vanop afstand, hetzij als externe medewerker bij u in de firma. Veiligheid is een full time job en al te vaak komt men in het bedrijfsleven handen en tijd te kort om de veiligheidsstandaard op niveau te houden. RESOL kan een ondersteunende rol vervullen in uw bedrijf door het adviseren en begeleiden van de interne preventiedienst. Indien gewenst kan een RESOL-kracht met het gewenste niveau (PA I, PA II of PA III) als extern medewerker ingepast worden bij u op het bedrijf. Een overzicht van de meest gevraagde RESOL-diensten: HAZOP-studies (incl. optreden als HAZOP-voorzitter), HAZOP: Hazards & Operability; Studies die kaderen in het domein van brandveiligheid en brandpreventie; Analyse van ongevallen en incidenten; Werkplekinspectie; (Technische) risicoanalyses; Opstellen erkenningsdossier asbestverwijderaar conform het KB van 28.03.2007 betreffende de erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen; Inschakeling in IDPBW; Verslaggeving; Implementatie van zorgsystemen; Opleidingen, toolboxen, trainingen; …  ...

Veiligheidstoezicht

Veiligheidsmonitoring gedurende stilstandsbegeleidingen is onze specialiteit! RESOL beschikt over medewerkers die dagelijks zulke taken uitvoeren voor gerenomeerde organisaties. Productieapparaten behoeven periodiek onderhoud. Sommige organisaties trachten deze onderhoudsactiviteiten te bundelen, resulterend in een periode van stilstand. Gezien productieloosheid gedurende een bepaalde periode geen omzet meer creëert, tracht men deze periode zo kort mogelijk te houden. Een gevolg hiervan is dan ook dat organisatie steevast beroep moeten doen op derden om samen met de interne onderhoudsdienst de geplande onderhoudsactiviteiten op een redelijke termijn af te werken. De kriticitiet van de installatie en de grootorde van het geplande onderhoud bepalen hoeveel derdenfirma’s er worden ingehuurd. Het merendeel van de organisaties doet tijdens de voorbereiding en de eigenlijke stilstandswerken beroep op (een) derdenfirma(‘s) gespecialiseerd in het begeleiden van stilstanden op vlak van veiligheid ter ondersteuning van de interne dienst(en). (meer info)      ...

VCO-VCV

VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE Zodra je voor bouwwerken een beroep doet op 2 of meer aannemers ben je verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen. Deze verplichting geldt zowel voor ondernemingen als voor particulieren en dit ongeacht de aard, de omvang, de oppervlakte, de risicograad of de kostprijs van de werken. De aangestelde veiligheidscoördinator staat in voor de veiligheid en het welzijn op de werf. Hij zorgt ervoor dat de bijkomende risico’s die zouden kunnen ontstaan door interactie en interferentie van de verschillende aannemers voorkomen of ingedijkt worden. RESOL is uw bouwpartner die deze taak op zich kan nemen. Zowel voor als tijdens de werken sturen we alles inzake veiligheid en gezondheid in goede banen. Onze veiligheidscoördinatoren maken er hun handelsmerk van om frequent aanwezig te zijn en actief bij te sturen waar nodig. Dit steeds met de nodige feedback naar de betrokken partijen (bouwheer/architect/aannemer). RESOL kan u een veiligheidscoördinator aanleveren met de nodige ervaring en beroepskennis (niveau A of B en dit zowel voor de ontwerp- als verwezenlijkingsfase van het bouwproject). Zowel voor privé-, industrie- als particuliere projecten. Diensten die u van ons mag verwachten: een vlotte samenwerking architect – veiligheidscoördinator – bouwheer het Veiligheids-, gezondheids- & Milieuplan in de ontwerpfase een zichtbare aanwezigheid op de werf + gedocumenteerde werfverslagen het postinterventiedossier (PID) Mogelijke additionele diensten in combinatie met de veiligheidscoördinatie: Plaatsbeschrijving EPB-verslaggeving Elektriciteitskeuringen Rioolkeuringen  ...

Milieucoördinatie jul17

Milieucoördinatie

De milieuwetgeving verplicht klasse 1 – bedrijven (dit zijn de bedrijven met de meest risicovolle activiteiten) een milieucoördinator aan te stellen. Bij Resol kan u terecht om aan deze verplichting te voldoen. De RESOL-milieucoördinator neemt volgende taken op zich: Bijdragen tot de ontwikkeling, de invoering, de toepassing en de evaluatie van milieuvriendelijke productiemethodes en producten; Waken over de naleving van de milieuwetgeving door op regelmatige tijdstippen controles uit te voeren op de werkplaats; Rapporteren van de vastgestelde tekortkomingen aan de bedrijfsleiding en voorstellen formuleren om de tekortkomingen te verhelpen; Waken over het bijhouden van het afvalstoffenregister; Voorstellen doen en bijdragen tot de interne en externe communicatie in verband met de gevolgen voor mens en milieu van de inrichting.    ...